Visie en respect

DanielJumelet_GertMosterd_CU_Culemborg

“I went out walking with a bible and a gun”. Deze zin uit Johnny Cash’ Wanderer is Daniel Jumelet uit het leven gegrepen. Samen met fractiegenoot Gert Mostert van de Christen Unie maakt hij zich hard voor de waarden van onze stad. Jumelet: “We geloven in de kracht van deze stad. Culemborg kent veel goede initiatieven, is creatief en weet van aanpakken”.

Respect en visie voor de toekomst dat is wat het strijdbare tweetal wil inbrengen zowel in de Culemborgse politiek alsook bij het besturen van de Waterschappen en Provincie. Respect voor het natuurlijk erfgoed dat ons slechts tijdelijk in bewaring is gegeven, respect voor eerdere, huidige en toekomstige generaties. Het ontwikkelen van een langlopende visie. Wars van achterkamertjespolitiek en het verkwanselen, klaar om de bestuurlijke stoffigheid te klaren.

Zwijg niet, o God, verhef uw woord,
laat niet de vijand ongestoord
uw erfdeel en uw naam vervloeken. (Psalm 83)

Op 18 maart is het zover. Zowel raadsfractievoorzitter Daniël Jumelet  als gemeenteraadslid Gert Mostert staan op lijst 8, nummer 17.  Jumelet voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, Mostert voor de Waterschappen.  Niet direct een verkiesbare plek om meteen het Culemborgse toneel te verlaten, wel goed om de banden aan te halen tussen gemeente en betrokken commissies.  Mostert: “Ook het Waterschap heeft te lijden onder een bestuurscultuur die ver af staat van mensen en die efficiënter kan. Tijd voor een frisse aanpak, waarbij de bevolking meer bij het waterbeheer wordt betrokken”.

 

Portret in woord en beeld: Manette Zeelenberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.